Produkcja więźb dachowych

Konstrukcja dachu na którym układamy pokrycie dachowe nazywane jest więźbą dachową. Przekroje poszczególnych elementów więźby dachowej dobiera się na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Wyniki tych obliczeń uzależnione są od następujących parametrów:
– Odległość między ścianami zewnętrznymi
– Kąt nachylenia pokrycia dachowego
– Rodzaj zastosowanego pokrycia
– Strefy wiatrowej w której usytuowany ma być budynek
– Strefy śniegowej w której usytuowany ma być budynek

Elementy więźby dachowej powinny być odpowiednio wysuszone (najlepiej w specjalnie przygotowanej suszarni – ich wilgotność nie powinna przekraczać 20%) oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Nasza oferta ebejmuje kompleksowe wykonawstwo więźb ddachowych od etapu pomiarów i doradztwa, przez obliczenia projektowe do wykonawstwa i montażu więźb dachowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do naszego biura.