Płyty warstwowe

Dostępne w naszej ofercie płyty warstwowe (obornickie), wykorzystuje się w fasadach, dachach, konstrukcjach budynków modułowych, ścianach działowych i sufitach. Materiał ten ma również zastosowanie w budowie obiektów dla przemysłu spożywczego i pomieszczeniach wymagających zachowania czystości. Do budowy chłodni i mroźni wykorzystuje się płyty chłodnicze.

Prezentowany produkt to efektywny kosztowo, prefabrykowany element składający się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego znajdującego się między nimi. Produkty dostępne są ze rdzeniem z poliizocyjanuratu lub z wełny mineralnej.

Płyty warstwowe ruukki

Płyty warstwowe ruukki